Om de massagebehandelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden.

Als u een afspraak voor een massage met mij maakt, ga ik ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

Voor een eerste massage/behandeling zal ik kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Aan de hand hiervan stellen we eventueel een behandelplan op.

Voor en na elke massage/behandeling zal er geëvalueerd worden hoe de massage/behandeling ervaren is.

Eventuele gegevens die u voor of tijdens de massage aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of bent u zwanger? Raadpleeg deze dan of u gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.

Gabriella Racz zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.

Gabriella Racz onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis van Dr David Hill van DoTerra Aroma Touh massage.

De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek aan mij verstrekt, zodat ik de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.

De klant maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Gabriella Racz en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten. Gabriella Racz is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

Gabriella Racz is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.

Uit respect voor uw privacy en rust wordt u vriendelijk verzocht om mobiele telefoons, piepers uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de massage.

Aangezien ik een beperkt aantal plekken per dag heb, wil ik daar zorgvuldig mee omgaan. Als mensen verstek laten gaan of zich te laat afmelden, wordt ik met een probleem opgezadeld. Vaak is het dan te laat om iemand van de reservelijst te benaderen. Om een optimale bezetting te krijgen, gelden de volgende eenvoudige regels: Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan u doorberekend. Dit geldt ook voor niet nagekomen afspraken. Bent u onverhoopt verhinderd, niet lekker of ziek, dan is het toegestaan om zelf iemand anders in uw plaats naar de massage afspraak te laten gaan.

Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Gabriella Racz en ik verwacht dat ook van u
Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat u vlak voor de behandeling hebt gedoucht. Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.

Het verrichten van erotische massages behoort niet tot mijn assortiment. Het vragen hiernaar wordt niet op prijs gesteld.

Gabriella Racz behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.

Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw naam, emailadres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie.

Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.

Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Betaling geschiedt contant, via Tikki of directe overboeking via de mobiele telefoon direct na de massage.